Amazon Kindle 4GB, WiFi, Black or White (Open Box)

Amazon Kindle 4GB, WiFi, Black or White (Open Box)