Fairfield 10-Pound Poly-Fil Premium Polyester Fiber- White

Fairfield 10-Pound Poly-Fil Premium Polyester Fiber- White