HP OMEN 880-190 i7-9700K, RTX 2080


HP OMEN 880-190 i7-9700K, RTX 2080