Kershaw Shuffle II Folder 2.375" GFN


Kershaw Shuffle II Folder 2.375" GFN