Mizuno Men's Wave Sayonara 3 Running Shoe, Shin Red/White