SWAROVSKI Volta Bracelet, Bow, Rhodium

SWAROVSKI Volta Bracelet, Bow, Rhodium