Vestal Unisex HEI3CM01 Heirloom Chrono Analog Display Analog Quartz Gold Watch

Lovely!