Bio Ionic Long Barrel Curling Iron, 1-Inch

Bio Ionic Long Barrel Curling Iron, 1-Inch

Alot better price here then amazon. Amazon wants $129.00.